Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Jak odnaleźć się w lesie? Leśny akcent w turnieju dla Szkół Podstawowych „Jestem bezpieczny, umiem pomagać innym”

Jak odnaleźć się w lesie? Leśny akcent w turnieju dla Szkół Podstawowych „Jestem bezpieczny, umiem pomagać innym”

W dniach 17-18.05.2018 Po raz kolejny Nadleśnictwo Różanna wzięło udział w organizacji X edycji turnieju „Jestem bezpieczny, umiem pomagać innym”

W dniach 17-18.05.2018 Po raz kolejny Nadleśnictwo Różanna wzięło udział w organizacji X edycji turnieju „Jestem bezpieczny, umiem pomagać innym”, którego finał odbył się w ośrodku ZHP Krówka Leśna. Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu bydgoskiego klas IV-VI w wieku 11-13 lat. Organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy w współpracy z Związkiem Harcerstwa Polskiego, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Żandarmerią Wojskową z Bydgoszczy, Strażą Miejską z Bydgoszczy, Ochotniczą Strażą Pożarna w Koronowie, Maltańską Służbą Medyczną z Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, Starostwem Powiatowym, Burmistrzem Miasta i Gminy Koronowo oraz Wójtami gmin w powiecie bydgoskim. W tym roku dołączyła Straż Graniczna. Celem turnieju jest nabywanie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, udzielania pierwszej pomocy, prawidłowej reakcji w sytuacjach zagrożenia i powiadamiania służb ratunkowych, bezpieczeństwa na ulicy, w lesie, cyberprzestrzeni. Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i finału, który odbył się w m. Krówce Leśnej. Był to dwudniowy biwak w trakcie, którego uczestnicy mieli do wykonania zadania podczas biegu patrolowego. Drużyny musiały na podstawie mapy stawić się w wyznaczonych punktach kontrolnych, gdzie czekały na nie zadania praktyczne. Klasyfikacja wyglądała następująco:

I miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy.,

II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy

III miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Koronowie

Na punkcie Nadleśnictwa Różanna uczestnicy turnieju mieli opisać jak zareagowaliby widząc palący się las. Kolejnym zadaniem, było zlokalizowanie na mapie turystycznej przygotowanego słupka oddziałowego, gdzie uczniowie znakomicie radzili sobie z orientacją w lesie. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Wysokimi umiejętnościami i wiedzą w części turnieju związanej z lasem okazali się uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju „Jestem bezpieczny , umiem pomagać innym”, wykazali się oni ogromną wiedzą i umiejętnościami. Pragniemy również podziękować organizatorom za sprawną organizację możliwość udziału w organizacji turnieju.

Darz Bór