Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Leśna akademia przyrody posadziła las

Leśna akademia przyrody posadziła las

Dnia 28.04.2017 Na terenie leśnictwa Tylna Góra Leśna Akademia Przyrody wraz z nauczycielami i rodzicami posadziła las

Dnia 28.04.2017 Na terenie leśnictwa Tylna Góra Leśna Akademia Przyrody wraz z nauczycielami i rodzicami posadziła las. Leśna Akademia przyrody to wspólna inicjatywa Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie i Nadleśnictwa Różanna zrzeszająca dzieci zainteresowane lasem i ochroną przyrody. Do udziału w akcji zgłosili się również studenci biorący udział w programie Erasmus z Turcji, Włoch , Rumunii oraz Polski. Przedsiębiorstwo Państwowe „Lasy Państwowe” zarządzając mieniem skarbu państwa, jakim jest las wysadzają rocznie 0,5 miliarda sadzonek drzew i krzewów leśnych. W ciągu roku daje to wydajność 1000 sadzonek na 1 minutę. Stąd akcja edukacyjno-promocyjna” Lasów Państwowych ” 1000 sadzonek na minutę „ w jaką wpisuje się wspólne sadzenie lasu. Na przygotowanej do odnowienia powierzchni leśnej uczestników przywitał koordynator edukacji leśnej w Nadleśnictwie Różanna Janusz Flies, oraz podleśniczowie. Omówiono współczesną rolę lasu i zrównoważonej gospodarki leśnej w rozwoju społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym regionu jak i kraju. Podkreślano rolę drewna, jako surowca odnawialnego i ulegającego pełnej biodegradacji. Uczestnicy zostali zapoznani z technikami sadzenia stosowanymi w leśnictwie. Sadzono jednoroczne sadzonki sosny pospolitej z zakrytym systemem korzeniowym (z bryłką) oraz sadzonki olchy czarnej przy użyciu szpadla. Słoneczna pogoda i dobry nastrój sprzyjały pracy. Po posadzeniu lasu uczestnicy odpoczywali przy ognisku w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Różanna Młodzi przyrodnicy zadawali wiele pytań o las i zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Po wykonanej pracy międzynarodowa grupa studentów biorąca udział w programie Erasmus udała się na spacer leśnymi ścieżkami wzdłuż Zalewu Koronowskiego. Studenci zapoznani zostali z zasadami prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i współczesnymi problemami wielofunkcyjnego leśnictwa. Zachwyciło ich bogactwo przyrodnicze lasów położonych nad Zalewem Koronowskim.

Nadleśnictwo pragnie złożyć podziękowania uczestnikom za aktywny wkład w odnawianie lasu. Las już rośnie, posadzone sadzonki w przyszłości stworzą zróżnicowany gatunkowo stabilny drzewostan.