Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Teren Monitorowany 2018

Pod zarządem Nadleśnictwa Różanna znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminustosowania służbowych urzadzeń rejestrujących w ramach zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2018 r. poz. 2129). Administratorem danych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. "o ochronie osób i mienia" (Dz.U. 2017 poz 2213 z późn.zm.) jest Nadleśnictwo Różanna, ul.Leśna 5, 86-010 Koronowo tel. 52 38 20 510 , www. rozanna. torun.lasy.gov.pl Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania. Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy. Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Różanna prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo Różanna informuje, że:

• Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek siedziby Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi przyległe ,
• Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo z siedzibą przy ul. Leśnej 5, 86-010 Koronowo , tel.52 38 20 510 , www rozanna.torun.lasy.gov.pl,
• Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
• Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,
• Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Różanna jest Patryk Makowski, iod@comp-net.pl