Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zalesienia i odnowienia w Nadleśnictwie Różanna

Zalesienia i odnowienia w Nadleśnictwie Różanna

W 2018 roku prace odnowieniowe w Nadleśnictwie Różanna obejmą powierzchnię ok. 150 hektarów, co stanowi 210 pełnowymiarowych boisk piłkarskich

Wiosna w pracy leśnika to okres, w którym sadzi się las, wiąże się z pojęciami, które dla człowieka mało obeznanego z tematyką leśną, mogą wydawać się nieco zawiłe. Właśnie w tym czasie wykonuje się większość prac związanych z odnowieniami i zalesieniami gruntów leśnych. Odnowienia to ponowne wprowadzanie lasu na tereny, gdzie poprzednio występował. Gatunki drzew i krzewów leśnych wysadza się w miejsca, które poprzednio podlegały użytkowaniu rębnemu. Odnowienie jest, więc konsekwencją realizacji zapotrzebowania społecznego na najbardziej ekologiczny ulegający pełnej biodegradacji materiał, jakim jest drewno, oraz naturalnego rozpadu starszych drzewostanów- następstwo pokoleń. Zalesienia to wprowadzanie lasu w miejsca gdzie on nie istniał. Zalesieniu podlegają grunty porolne oraz nieużytki. W wyniku zalesień rokrocznie zwiększa się lesistość kraju. Gruntów leśnych w Polsce wbrew potocznej opinii przybywa.rokrocznie zwiększa się lesistość kraju Odnowienia jak i zalesienia są bardzo ważnym elementem pracy leśnika, to od nich zależy skład gatunkowy i stan zdrowotny naszych lasów w przyszłości. Każdego roku zwiększa się udział wysadzanych gatunków drzew liściastych. Tam gdzie na to pozwala żyzność gleby następuje stopniowa przebudowa monokultur głównie sosnowych na drzewostany iglasto-liściaste. Z niewielkich sadzonek wyrosną w przyszłości olbrzymie drzewa. Wymaga to dużego nakładu pracy począwszy od przygotowania gleby pod sadzenie po ciągłą pielęgnację i ochronę rosnącego bardzo wolno lasu. Efekty pracy leśników i osób zaangażowanych w odnowienia i zalesienia widoczne są po wielu latach. Posadzone w tym roku sadzonki drzew w zależności od gatunku osiągną dojrzałość po około 100-200 latach. W 2018 roku prace odnowieniowe w Nadleśnictwie Różanna obejmą powierzchnię ok. 150 hektarów, co stanowi 210 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, zostanie wysadzone łącznie milion dwadzieścia siedem tysięcy sztuk sadzonek, z czego gatunki liściaste stanowią 40%, iglaste 60%. Z gatunków iglastych wysadzone zostaną: sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, cis zwyczajny, z gatunków liściastych: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, olsza czarna, wiąz szypułkowy, grab zwyczajny, klony, lipy, szereg gatunków owocodajnych jak: czereśnia ptasia, grusza dzika, jabłoń dzika, oraz krzewy: głogi, róża dzika, derenie, śliwa ałycza, śliwa tarnina, szakłak.