Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zostaliśmy zaproszeni przez młodych dziennikarzy

Zostaliśmy zaproszeni przez młodych dziennikarzy

Gościliśmy w kole dziennikarskim działającym przy Szkole Podstawowej w Buszkowie

11.12.2017 byliśmy gośćmi koła dziennikarskiego działającego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie. Młodzi dziennikarze wydają gazetkę szkolną „Buszkowopress”, w której publikują artykuły dotyczące życia szkoły, oraz wywiady z zaproszonymi gośćmi. Podczas spotkania zadawano nam wiele pytań dotyczących codziennej pracy leśnika, zarówno tej terenowej jak i w biurowej. Wyjaśnialiśmy zasady prowadzenia gospodarki leśnej i jej znaczenie dla życia ludzi. Przewijał się temat drewna, jako materiału ekologicznego o wszechstronnym użytkowaniu, a co najważniejsze ulegającego pełnej biodegradacji. Staraliśmy się przedstawić życie lasu gospodarczego od posadzenia sadzonki do wyrośnięcia dojrzałego drzewa. Gorącą dyskusje wzbudził temat gospodarki łowieckiej i szkód ze strony zwierząt w uprawach rolnych i leśnych. Młodzież zadawała pytania dotyczące klęski w lasach po sierpniowych nawałnicach oraz gradacji kornika drukarza na terenie Puszczy Białowieskiej. Pożegnaliśmy uczniów życząc owocnej pracy dziennikarskiej z przeświadczeniem wyjaśnienia wielu nurtujących młodzież problemów dotyczących lasów i leśnictwa.