Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikat daje gwarancję, że kupowane przez odbiorców drewno zostało wytworzone w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, z uwzględnieniem nowoczesnych wymagań zrównoważonego rozwoju.

Nadleśnictwo Różanna posiada Certyfikat gospodarki leśnej Forest Stewardship Council - Rady Zrównoważonej Gospodarki Leśnej - SGS-FM/COC-000916 , który przyznany został  po przeprowadzonym audycie na okres  kolejnych 5 lat. Ważny jest w okresie od 02.01.2018 do 01.01.2023   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        

Wydawaniem certyfikatów zajmują się niezależne organizacje, których zadaniem jest bezstronna ocena gospodarki leśnej, prowadzona według przyjętych standardów. Po certyfikacji właściciele lub zarządzający lasami mają prawo oznaczać swoje produkty logo instytucji certyfikującej.

Najbardziej znanym symbolem certyfikacyjnym w świecie jest znak FSC (Forest Stewardship Council - Rady Zrównoważonej Gospodarki Leśnej). 

Więcej informacji o FSC na stronach:

www.fsc.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy sprawdzili zgodność prowadzonej gospodarki leśnej przez jednostki RDLP w Toruniu z polskimi kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. Pozytywny wynik audytu pozwala toruńskiej dyrekcji legitymować się już drugim certyfikatem PL PEFC 14/0193 ważnym  od 29.11.2017 do 28.11.2020
Numer szczegółowy certyfikatu dla Nadleśnictwa Różanna: 14/0193-15.